Zalety nauczania trójjęzycznego

Naturalna trójjęzyczność to koncepcja nauki języków obcych już od najmłodszych lat życia w sposób naturalny. Poprzez wykorzystanie potencjału dziecka do przyswajania ogromnego zasobu wiedzy, słownictwa, nauka języka obcego przynosi wspaniałe rezultaty. Ku zaskoczeniu wielu osób, to właśnie pierwsze trzy lata życia są niezwykle kluczowe dla rozwoju mózgu. Właśnie wtedy rozwijają się zdolności językowe. Dzieje się to wyjątkowo szybko i sprawnie.

Dzieci uczone języków obcych w sposób równorzędny są w stanie wszystkie z tych języków przyswoić w sposób naturalny. Choć nauka trójjęzyczności może trwać nieco dłużej niż jednego języka i powodować przejściowe opóźnienia w rozwoju władania językiem u dziecka, finalnie pozwala na opanowanie języków obcych jako ojczyste.

Co to oznacza?

Dziecko w dużo łatwiejszy sposób uczy się prawidłowego słownictwa i akcentu. Dzięki temu prawidłowa wymowa przychodzi później w sposób naturalny.
Osoby wielojęzyczne posiadają o wiele wyższe umiejętności skutecznego myślenia w sytuacjach nieprzewidzianych i niepewnych, posiadają wyższe zdolności uczenia się i planowania, a także mają lepszą pamięć. Co oznacza, że dużo łatwiej będzie się im odnaleźć w otaczającej nas rzeczywistości!

Osoby wielojęzyczne szybciej rozumieją komunikaty. Przechodzą od razu do analizy zdania, pomijając etap przetłumaczenia. Komunikat odczytany jest od razu w języku macierzystym w sposób naturalny.
Wielojęzyczność to klucz do świata międzynarodowego. Zestawienie języków angielski-hiszpański- francuski, umożliwi swobodną komunikację niemal na całym świecie.

Naturalna znajomość trzech języków jest kompetencją niezwykle pożądaną na rynku pracy w środowiskach międzynarodowych. Taka zdolność ma wpływ na stabilność funkcjonowania w otaczającym środowisku i daje wiele możliwości.

W Niedźwiadkowie razem z Language of Change przygotowaliśmy specjalny, jasno skonstruowany program nauczania, wzorowany na systemach edukacyjnych Niemiec, Francji, Belgii i Hiszpanii, stworzony na wzór zachodnioeuropejskich placówek oświatowych.

W programie od https://languageofchange.pl/ stosujemy różne techniki nauczania pobudzające wyobraźnię. Między innymi wykorzystujemy teorię Edwina Gordona, który opracował metodę uczenia się muzyki, która w bardzo prosty, logiczny sposób pozwala skutecznie prowadzić dzieci przez muzyczny świat. Zaczyna się od akulturacji, która nigdy się nie kończy, podobnie jak rosnący niemal z każdym dniem zasób słów i zwrotów.

Różnorodność programu pozwala na dotarcie do różnych zainteresowań uczestników. Wykorzystanie elementów arteterapii Marii Montessori poprzez zajęcia artystyczne to zdecydowanie jedne z najbardziej ulubionych aktywności dzieci w każdym wieku. Malowanie, rysowanie, kolorowanie, lepienie, wyklejanie to zabawa i nauka w jednym, a każdy Maluch świetnie się w tych czynnościach odnajduje. Odkrywanie świata za pomocą sztuki stanowi idealną podstawę do rozwoju inwencji twórczej oraz wyrażania siebie. W połączeniu z nauką języków obcych jest wspaniałą przygodą, która zaowocuje odkryciem nowych talentów. Teoria Marii Montessori, której przesłaniem jest niesienie dziecku wszechstronnej pomocy w trudzie indywidualnego rozwoju oraz postulat włączenia dziecka do społeczności kulturowej i cywilizacyjnej, z założenia przesyconej miłością i pokojem, ale przede wszystkim empatią, cierpliwością i zrozumieniem.

Uczymy również poprzez obserwację otaczającego nas środowiska przyrodniczego. Nauka poprzez doświadczanie i poznanie otaczającego nas świata to jedna z najprostszych i zarazem najskuteczniejszych metod nauczania dzieci. Organoleptyczne poznanie zapewnia stymulację wszystkich zmysłów. Jest to eksperymentalne podejście do odkrywania świata z praktyczną nauką języka obcego.

Dla lepszego rozwoju stosujemy elementy wspierające rozwój emocjonalny najmłodszych, połączony z aktywną nauką języka obcego. Wykorzystujemy metodę treningu umiejętności społecznych, czyli uczenia się umiejętności interpersonalnych. Uczymy aktywnie słuchać, zachęcamy do zadawania pytań, wykazywania inicjatywy czy asertywności. Edukujemy w zakresie zarówno przyjmowania komplementów, jak i reagowania na krytykę. Rozwijamy inteligencję emocjonalną to wszystko przy wykorzystaniu nauki języka obcego.

W okresie dziecięcym kształtuje się także motoryczność. Dziecko nabywa wówczas umiejętności, które na dalszych etapach życia jedynie doskonali. Aby nauka była kompleksowa i wyjątkowa w naszym programie nauczania rozwijamy zarówno kompetencje językowe, jak i fizycznie Maluchów. Stosujemy metodę Weroniki Sherborne, która wykorzystuje język ciała, a więc ruch, który pozwala na porozumienie się pomimo różnicy języka mówionego, czy poziomu intelektualnego rozmówców. Główne założenia tej metody to rozwijanie świadomości własnego ciała i otoczenia, usprawnienie sfery motorycznej, dzielenie przestrzeni z innymi osobami oraz nawiązywanie bliskiego kontaktu za pomocą zarówno ruchu jak i dotyku. Ponadto zajęcia prowadzone tą metodą stymulują rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka.

Wraz z https://languageofchange.pl/ chcąc w najlepszy sposób przygotować Dzieci do kolejnych etapów przygody jakim jest życie! W programie nauczania wykorzystujemy metody terapii logopedycznej. Każde dziecko ma inną sferę intelektualną, osobowość. Inaczej reaguje w trudnych dla siebie sytuacjach, w różnym tempie się uczy. Program terapii logopedycznej jest zawsze opracowany dla konkretnego dziecka i pod kątem jego problemu z uwzględnieniem indywidualnego tempa pracy, metod i środków dydaktycznych.

Podczas zajęć uczymy Dzieci logicznego myślenia, nauki pisania i czytania, czy liczenia, rozwijamy orientację na cel oraz umiejętności skupienia się na zadaniu.

Wiemy, że Dzieci to oczko w głowie Rodziców! Dbając o ich dobro zapraszamy do zapoznania się z artykułem Współpraca z placówką oświatową Niedźwiadkowo – Language of Change

Pamiętajmy, że naturalnie rozwijana od dziecka, trójjęzyczność zapewnia znacznie więcej korzyści, niż kontakt z wielojęzycznością dopiero na etapie nauki w dwujęzycznej szkole podstawowej.

Zadbajcie o lepsze jutro Waszych Dzieci już dzisiaj razem z nami!

Przewiń do góry