Oferta dla Dzieci w wieku 3-5 lat

RAMOWY PLAN DNIA

7.00 – 8.20  (godziny uzależnione od wybranego pakietu)

Schodzenie się Dzieci, zabawa swobodna

8.30 – 9.00

Śniadanie

9.00 – 10.00

Zajęcia edukacyjne I w danym języku, II śniadanie

10.00 – 10.30

Zajęcia edukacyjne II w danym języku

10.30 – 11.30

Zabawy w ogrodzie lub spacer

11.30 – 12.00

II danie

12.00 – 13.00

Odpoczynek (mindfullnes, medytacja, głośne czytanie)

13.00 – 14.00

zajęcia edukacji przedszkolnej (polskojęzyczne)

14.00 – 14.30

I danie

14.30 – 15.00

Zajęcia edukacyjne III w danym języku

15.00 – 15.30

15.30 – 18.00

Podwieczorek

Rozchodzenie się Dzieci, zabawa swobodna, świetlica

PRZYGOTOWANIE DO SZKOŁY – EDUKACJA NA EUROPEJSKIM POZIOMIE

Wiemy, jak istotnym elementem jest edukacja Dziecka w wieku od 3. do 5. roku życia. W tym czasie kształtują się fundamenty do pracy szkolnej, najszybciej rozwijają się kompetencje społeczne oraz nawiązują pierwsze, świadome relacje rówieśnicze. Przykładamy ogromną wagę do realizacji naszego autorskiego programu, który rozwija Dziecko wszechstronnie oraz wspiera Jego naturalne talenty. Z pełną odpowiedzialnością i świadomością nie korzystamy z tradycyjnych podręczników podczas pracy w grupie – zastępujemy ten model edukacją naturalną, przez doświadczenie, przemyślane zabawy, symulacje i zajęcia outdoorowe na świeżym powietrzu. Staramy się czerpać z modeli zachodnioeuropejskich, gdzie Dzieci uczą się „w świecie”, poprzez normalne życie. Nie zapominamy o rozwoju artystycznym (rytmika, plastyka), a także o opiece psychologicznej i logopedycznej. Dzięki wykwalifikowanej kadrze i programowi stworzonemu z myślą o rozwoju Najmłodszych mamy pewność, że nasi Absolwenci będą w pełni przygotowani do rozpoczęcia przygody na kolejnym, edukacyjnym etapie nie tylko w międzynarodowych szkołach w Polsce, ale także za granicą.

MUNDURKI

Na temat mundurków istnieje wiele poglądów. Lubimy  jednak znać powody, dla których pewne elementy są wprowadzone do naszego życia. W celu lepszego przygotowania Dzieci do podjęcia nauki w szkole i oswajania ich z pojęciem „dress code” oraz nauki dostosowania ubioru do okazji, grupy od 3 r.ż. obowiązuje konkretny strój. Jego obecność wynika z faktu, że mundurki:

– wspomagają budowanie tożsamości placówki i poczucie wspólnoty wśród całej społeczności

– zniechęcają do budowania poczucia własnej wartości na bazie „co mam na sobie, a nie w sobie”

– zwiększają bezpieczeństwo (szczególnie podczas wyjść, wycieczek i zajęć outdoorowych)

– są neutralne kulturowo i społecznie, eleganckie, praktyczne i wygodne

PROGRAM NAUKI ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEZ OBOWIĄZKI

Głęboko wierzymy, że Dziecko jest istotną niezwykle sprawczą i kompetentną, jeśli tylko będzie miało na to przestrzeń. Dlatego od samego początku uczmy Dzieci samodzielności i świadomego podejścia do zadań, których się podejmują. Z tego powodu Niedźwiadki uczą się organizacji poprzez ramowy plan dnia, nakrywania do stołu, przygotowywania prostych posiłków, sprzątania czy pomagania kolegom. Instytucja dyżurnego, który jest wyznaczany demokratycznie przez całą grupę każdego poranka pozwala na powolne i stopniowe przyzwyczajanie do obowiązku szkolnego, ale przede wszystkim wpływa na wzrost poczucia sprawczości i decyzyjności. Zwracamy także uwagę na prawidłowe zachowania w grupie – używanie magicznych słów czy prawidłowa kultura jedzenia jest normalnym elementem życia, który wspieramy.

SZERMIERKA/SZTUKI WALKI

Wyjątkowe dyscypliny olimpijskie opierające się na koncentracji, motoryce dużej oraz precyzji. Ćwiczą umiejętność podążania za trenerem-mistrzem. Uczą porządku oraz szacunku dla doświadczenia osób starszych. Założenie treningu sportów walki to nie tylko nastawienie na wymierny rezultat w zawodach sportowych, lecz również kształtowanie charakteru.

PROGRAMOWANIE Z LEGO

Zajęcia te pomagają w zrozumieniu ciągów przyczynowo-skutkowych, rozwijają umiejętności matematyczne oraz logicznego myślenia, a także z zakresu inżynierii i nauk ścisłych. Fantastycznie wpływają na budowanie poczucia sprawczości poprzez konieczność wykonania danych zadań samodzielnie lub przy współpracy z grupą i prowadzącym. Dodatkowo zawsze bawią i sprawiają dużo radości – to definicja kloców LEGO.

TERAPIA RĘKI/TERAPIA PEDAGOGICZNA/TUS

Zajęcia, mające na celu świadome i celowane działania, z wykorzystaniem metod i technik, zmierzających do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz wykorzystywania swoich zasobów. Dzięki zajęciom z terapeutą Dzieci uczą się regulowania swoich emocji, nazywania otaczającego Ich świata społecznego oraz zaawansowanych norm funkcjonowania w grupie. Efektem zajęć jest posiadanie przez Dziecko wysoko rozwiniętej inteligencji emocjonalnej, przy jednoczesnej pracy całego ciała oraz wglądu na drugiego człowieka.

Wypełnij formularz i poznaj nas bliżej.

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami Rodziców na temat naszej placówki OPINIE

Więcej informacji o naszej codzienności znajdą Państwo tutaj -> NIEDŹWIADKOWO

Przewiń do góry