Nasza oferta

NASZA FILOZOFIA, WARTOŚCI I METODYKA

Zgodnie z dewizą Janusza Korczaka „Mów dziecku, że jest dobre i że potrafi” staramy się dawać jak najwięcej możliwości do samodzielnego odkrywania świata Dzieciom i próbowania różnych dyscyplin: naukowych, językowych czy artystycznych. My, chcąc uczyć się od najlepszych i tak, jak najlepsi, powtarzamy te słowa wielokrotnie każdemu Maluchowi. Dla nas Mały Człowiek nie jest z nami dla wyników w nauce. Nie ma też być najlepsze za wszelką cenę w każdej dziedzinie. Chcemy za to, aby Dzieci rosły w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji, a przez doświadczenie i próbowanie nowości same przekonały się, że mogą, potrafią i chcą coś zrobić, czegoś się nauczyć. Tylko wtedy Ich i nasza praca ma sens i faktycznie rozwija.

W naszej filozofii wykorzystujemy różne założenia wychowawcze m.in. montessoriańskie (łączenie grup na część zajęć; wszystkie Dzieci znają całą kadrę nauczycielską, dzięki czemu nie mamy problemów np. z zastępstwami) czy pozytywną dyscyplinę (traktowanie Dziecka po partnersku). Wierzymy, że przeplatanie się różnych motywów wspomaga interdyscyplinarny rozwój i nie ogranicza.

Każde Dziecko jest dobre, każde chce się nauczyć świata, a naszą rolą jako Dorosłych (Rodziców i Nauczycieli) jest stworzenie mu do tego przestrzeni i prowadzenie w niej. Mądry plan pracy, rutyna oraz zajęcia rozwijające siedem głównych kompetencji kluczowych pozwalają na wszechstronność i kształcą umiejętność wyboru – czego chcę, co mi się podoba, a co nie i dlaczego? Z nami Dzieci i Rodzice dowiadują się tego!

Dzięki współpracy z profesjonalną szkołą prywatną mamy pewność, że usługi edukacyjne są najwyższej jakości oraz stanowią idealną podstawę do dalszego rozwoju umiejętności językowych Dzieci. Akceptujemy standardy stosowane w szkołach (dokładnie tak, jak odbywa się to w krajach zachodnich), co powoduje, ze nasi Podopieczni od razu przygotowują się do kontynuacji nauki na dalszych etapach.

Dodatkowo realizujemy program wspomagania kompetencji kluczowych. Zgodnie z założeniami funkcjonowania Unii Europejskiej każdy człowiek wchodzący w dorosłość powinien mieć wachlarz szeroko rozwiniętych umiejętności (m.in. uczenia się, posługiwania się językiem ojczystym i obcym, przedsiębiorczość, innowacyjność), które mają wspomóc go, podczas elastycznego dopasowania się do wciąż zachodzących zmian na świecie. W związku z tym proponujemy zajęcia m.in. z integracji europejskiej oraz nauki o Europie.

MOCNE FUNDAMENTY:

 • Bezpieczeństwo – nadrzędna zasada panująca w placówce. Budujemy je od samego początku, podtrzymujemy, chronimy i pogłębiamy. Jesteśmy przekonani, że tylko w takich warunkach Dziecko może stawiać następne kroki w swoim rozwoju.
 • Jasne zasady – pracujemy w oparciu o konkretne plany działania, rytm dnia i tego też chcemy uczyć Podopiecznych – w porządku żyje się po prostu lepiej.
 • Profesjonalizm – nasz zespół jest stale rozwijany i szkolony, aby móc dostarczyć Maluchom opiekę i wsparcie na najwyższym poziomie. Przykład czerpiemy z zachodnich systemów edukacyjnych.
 • Umiłowanie do jakości – ciągłe doskonalenie i zmiana jest dla nas czymś pewnym, a jednocześnie wciąż fascynującym. Każdy, nawet najmniejszy progres, który wprowadzamy w celu polepszenia naszej pacy cieszy nas dokładnie tak samo.

ABC ADAPTACJI FRANCUSKIEJ

Zdajemy sobie sprawę, że zarówno dla Dzieci, jak i dla Rodziców początek przygody ze edukacją na pierwszym poziomie stanowi ogromną zmianę. Przykładamy bardzo dużą wagę do bezpiecznej aklimatyzacji w nowym miejscu. Dlatego w Niedźwiadkowie zdecydowaliśmy o zastosowaniu adaptacji francuskiej – najbardziej popularnej właśnie we Francji, gdzie Dzieci są już pozostawiane w placówkach od 3. miesiąca życia! Wychodzimy z założenia, że aklimatyzacja powinna przebiegać sprawnie, aczkolwiek w serdecznej atmosferze.

Działamy zatem metodą następujących kroków:

 1. Zapraszamy Rodzica/Opiekuna do towarzyszeniu Dziecku przez pierwsze trzy dni. W tym czasie Maluch oswaja się z nową przestrzenią i osobami. Dorosły jest obecny w placówce, ale stopniowo zmniejsza swoje zaangażowanie w aktywności i pozwala, aby Dzieckiem zajął się ktoś inny.
  STARAMY SIĘ NIE DENERWOWAĆ I CIESZYĆ ZMIANĄ. WIERZYMY, ŻE DZIECKO SOBIE PORADZI.
 2. Budujemy zaufanie i samodzielność – także po za czasem spędzonym w placówce. Kluczowym jest rozmawianie z Maluchem w domu, stosowanie podobnych zasad. Cały czas powinniśmy pamiętać, że Mały Człowiek doskonale odczuwa emocje Rodzica i chłonie je. Dbajmy zatem o to, aby być spokojnym i nie dramatyzować.
  NIE STRASZYMY DZIECKA!
 3. Wychowawcy dają „zielone światło” Rodzicom/Opiekunom, kiedy mogą opuścić salę i poczekać w wyznaczonej przestrzeni. W przypadku kiedy Dziecko będzie tego wymagało, zostaną poproszeni o ponowne wejście. Ważne jest, aby odbywało się to w sposób naturalny, spokojny i przemyślany. Staramy się nie denerwować tym, że Maluch zostaje sam – jest pod opieką wykwalifikowanej kadry!
  SPOKOJNY RODZIC, TO SPOKOJNE DZIECKO!

Jeśli Wychowawcy widzą, że Dziecko wymaga więcej czasu na przyzwyczajenie się do nowego miejsca, otwarcie rozmawiają o tym z Rodzicem/Opiekunem i rozszerzają ilość dni, w których osoba dorosła przebywa z Maluchem.

Adaptacja francuska to wstęp do współpracy opartej na zaufaniu. Nasza oferta jest zatem skierowana do osób, które rozumieją ten proces i chcą się go podjąć.

UWAGA! W trakcie trwania roku szkolnego harmonogram adaptacji podlega skróceniu.

NATURALNA TRÓJJĘZYCZNOŚĆ

Niedźwiadkowo pracuje zgodnie z programami nauczania trójjęzyczności Quality Centre Education – Alternative Primary School i rozwijania kompetencji kluczowych. Plany pracy powstały, bazując na wiedzy i doświadczeniu metodyków, nauczycieli oraz trenerów, pochodzących z różnych stron świata – głęboko wierzymy, że to właśnie międzynarodowe środowisko, w którym czas spędzają Maluchy sprawia, że stają się one bardziej otwarte, tolerancyjne i szybciej rozwijają się na każdej płaszczyźnie – intelektualnej, społecznej, artystycznej, ruchowej i językowej.

NASZE JĘZYKI

Dzieci w ciągu dnia mają kontakt z nauczycielem mówiącym tylko w języku obcym (angielskim lub hiszpańskim) oraz w języku polskim.

RAMOWY PROGRAM DNIA

Niedźwiadkowo jest punktem otwartym przez cały rok kalendarzowy, z wyłączeniem świąt państwowych. Przez 12 miesięcy pracujemy zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej, co pozwala na zachowanie rutyny – tak istotnej dla budowania bezpieczeństwa Dziecka. Nasze grupy liczą od 5 do 12 osób (w każdej grupie jest na stałe przypisany wychowawca polskojęzyczny, nauczyciel językowy oraz pomoc). Zasady przyjęte przez zachodnie placówki edukacyjne pokazują, że Dzieci najlepiej czują się w ściśle zorganizowanej rutynie dnia – to buduje ich bezpieczeństwo.

7.00 – 8.00

8.00 – 8.20

Opieka dodatkowa

Schodzenie się Dzieci, zabawa swobodna

8.30 – 9.00

Śniadanie

9.00 – 10.00

Zajęcia edukacyjne I w danym języku, II śniadanie

10.00 – 10.30

Zajęcia edukacyjne II w danym języku

10.30 – 11.30

Zabawy w ogrodzie lub spacer

11.30 – 12.00

II danie

12.00 – 14.00

Odpoczynek (mindfullnes, medytacja, głośne czytanie do snu)

14.00 – 14.30

I danie

14.30 – 15.00

Zajęcia edukacyjne III w danym języku

15.00 – 15.30

15.30 – 18.00

Podwieczorek

Rozchodzenie się Dzieci, zabawa swobodna lub zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Raz w tygodniu każda grupa uczestniczy w zajęciach logopedycznych. Regularne ćwiczenia trenują koncentrację i pamięć. Program jest dostosowany do dynamicznie rozwijających się multijęzykowo Dzieci. Podczas lekcji wykorzystujemy dmuchawce, piórka, ćwiczenia z wodą i oddechem, teatrzyki cieni. W efekcie Niedźwiadki znają łamańce językowe, polskie wierszyki oraz mają „neutralne” akcenty.

SALSA / TANIEC TOWARZYSTKI / JAZZ / DANCE MIX

Regularnie odbywające się zajęcia taneczne rozwijają motorykę Dzieci, uczą zapamiętywania choreografii, ćwiczą rytm i pozwalają na aktywność fizyczną. Dodatkowo ćwiczymy wtedy pracę zespołową i poznajemy kulturę latynoską.

BALET

Zajęcia baletowe stanowią odmianę tańca, która pozwala na ćwiczenie precyzji, dokładności i wyciszenie się. Małe ciałka uelastyczniają się, pracujemy nad prostą postawą oraz wytrwałością. Podczas zajęć Dzieci obcują z muzyką klasyczną oraz mają okazję ćwiczyć w prawdziwych baletowych strojach!

ZAJĘCIA INSTRUMENTALNE

Lekcje instrumentalne czerpią z filozofii Edwina Gordona (twórcy słynnych Gordonek). Wykorzystujemy podczas zajęć m.in. instrumenty dziecięce, grę na gitarze przez prowadzącą, chustę Klanzy, bańki mydlane, piłki, wstążki i wiele innych! Uwrażliwiamy się na akustykę, poznając różne gatunki muzyczne.

ZAJĘCIA SENSORYCZNE

Kilka razy w miesiącu organizowane są tematyczne zajęcia sensoryczne, np. leśne, z użyciem ziemi, warzyw, mąki czy makaronu. Rozwijają wyobraźnię, wspomagają twórczość oraz pozwalają na swobodne działania i samodzielne inicjowanie aktywności.

ZAJĘCIA BEHAWIORALNE

W zajęciach zorganizowanych uczestniczy pies medyczny, który na co dzień współpracuje z nauczycielem. Dzięki jego obecności Dzieci uczą się wrażliwości, otwartości na odmienność i współpracy, a także podstawowych zasad zachowania względem zwierząt. W ramach zajęć z tego modułu gościmy także alpaki – zwierzęta przeznaczone do pracy terapeutycznej z Dziećmi.

ZAJĘCIA IT

Nowe technologie są nieodłącznym elementem dzisiejszego świata. Chcąc wykorzystać je jak najlepiej, aby wesprzeć naukę i rozwój Dzieci podczas naszych zajęć wprowadzamy elementy kodowania, programowania oraz robotyki, z wykorzystaniem interaktywnych pomocy naukowych oraz robotów.

PRACA PROJEKTOWA

Nasze Niedźwiadki realizują przynajmniej jeden projekt miesięcznie, np. tworzenie wulkanu, który trwa ok. 3-5 dni. Podczas jego przebiegu Dzieci uczą się planowania działań, zarządzania czasem oraz eksperymentują. Praca ta stanowi także doskonałe narzędzie do samodyscypliny, ćwiczenia wiary we własne możliwości oraz sprawczości.

NIEDŹWIADKOWY CZAS

Dla naszych Podopiecznych organizujemy szereg wydarzeń kulturalnych i animacyjnych, które jeszcze bardziej uatrakcyjniają pobyt w placówce. Regularnie przyjmujemy wizyty ekspertów (np. strażaka czy policjanta), teatrzyki czy wizytę zwierząt (alpaki, psy). 

PRZYGOTOWANIE DO PRZEDSZKOLA BY NIEDŹWIADKOWO

Cykl zajęć od marca do maja dla najstarszych grup Dzieci w danym roczniku, podczas których ćwiczone są najistotniejsze umiejętności przed następnym etapem edukacyjnym: prawidłowe trzymanie sztućców i higiena własna, motoryka mała, sensoryka oraz terapia ręki, jako wprowadzenie do nauki pisania. Zwieńczeniem zajęć jest własnoręczne wykonanie projektu (np. tablicy manipulacyjnej).

NOCOWANKI

W każdy ostatni piątek miesiąca organizujemy nocowanki, podczas których odbywają się warsztaty związane z tematem przewodnim (np. kosmos, wiosna itp.). Dzieci mają okazję do usamodzielnienia się, przygotowania własnoręcznie posiłków oraz przeżycia przygody, dając Rodzicom wolny wieczór i noc!

NIEDŹWIEDZIA SOBOTA

W dwie soboty w miesiącu zapraszamy na dzień zorganizowany zgodnie ze standardowym planem dnia, w godzinach 9.00-15.00. Dni te stanowią wspaniałą okazję do poznania naszej placówki i pracowników przez nowe Dzieci i ich Rodziców, a także pozwalają na wykonywanie obowiązków zawodowych w weekendy bez stresu o opiekę nad Maluchem! Podczas wydarzeń zapewniamy pełne wyżywienie oraz drzemkę.

WYCIECZKI ZORGANIZOWANE

Minimum raz w roku bierzemy udział w zorganizowanej wycieczce autokarowej, przeżywając niezwykłe podróżnicze przygody! Odkrywamy najciekawsze miejsca na mapie dziecięcych rozrywek m.st. Warszawy i okolic.

Wypełnij formularz i poznaj nas bliżej.

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami Rodziców na temat naszej placówki OPINIE

Więcej informacji o naszej codzienności znajdą Państwo tutaj -> NIEDŹWIADKOWO

Przewiń do góry