Formularz zapisu

Data rozpoczęcia zajęć

Informacje o dziecku

Informacje o opiekunach

Informacje o rodzeństwie

Informacje dodatkowe

  • Data rozpoczęcia zajęć
  • Informacje o dziecku
  • Dane opiekuna
  • Informacje o rodzeństwie
  • Informacje dodatkowe

Wybierz miesiąc od którego chcesz zapisać dziecko

Miesiąc rozpoczęcia

Rok

Dane dziecka

Imię dziecka

Nazwisko dziecka

Płeć

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Narodowość

Język ojczysty

Inne języki jakimi posługuje się dziecko i stopień ich znajomości

Poprzednia szkoła

Dane opiekuna

Imię i nazwisko

Adres mailowy

Numer telefonu

Firma

Zawód

Języki jakimi się posługuje i stopień ich znajomości

Informacje o opiekunach

Czy rodzice mieszkają razem?

Czy któryś z rodziców ma ograniczone prawa?

Jeśli tak, to który?

Dane pierwszego z rodzeństwa

Imię

Data urodzenia

Płeć

Szkoła do której uczęszcza

Dane drugiego z rodzeństwa

Imię

Data urodzenia

Płeć

Szkoła do której uczęszcza

Dane trzeciego z rodzeństwa

Imię

Data urodzenia

Płeć

Szkoła do której uczęszcza

Dane czwartego z rodzeństwa

Imię

Data urodzenia

Płeć

Szkoła do której uczęszcza

Potrzeby specjalne dziecka

Jeśli Państwa dziecko potrzebuje dodatkowego wsparcia prosimy o szczegóły

Czy dziecko cierpi na jakąś chorobę stałą? Jeśli tak, prosimy o szczegóły

Wybór naszej szkoły

Jakie elementy naszej oferty były dla Państwa najistotniejsze

W jaki sposób nas Państwo znaleźli?

Jeśli znaleźli nas Państwo w Google to prosimy o informacje wg jakich haseł

Wysyłając formularz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie powyższych danych. Jednocześnie przyznają Państwo, iż zostali poinformowani o tym, iż podanie tych danych nie jest obowiązkowe jednak konieczne do przetworzenia zgłoszenia. Jeśli nie zgadzają sie Państwo na przetwarzanie przez nas danych to proszę zrezygnować z przesyłania formularza.