Rekrutacja i opłaty

Rekrutacja odbywa się poprzez wypełnienie formularza. Po weryfikacji wniosku, podpisaniu umowy oraz dokonaniu opłat Dziecko zostaje przyjęte do placówki.

Opłat za pobyt dzienny należy dokonywać na konto:

Niedźwiadkowo Sp. z o.o.
Numer konta: Santander 57 1090 1056 0000 0001 4749 8868

Tytuł: Imię i nazwisko Dziecka – wpisowe/czesne/opłata za zajęcia dodatkowe

Opłat za wyżywienie należy dokonywać na konto:

Niedźwiadkowo Sp. z o.o. 
Numer konta: 08 1090 1056 0000 0001 4749 8877

Tytuł: Imię i nazwisko Dziecka – opłata za wyżywienie za miesiąc…

Opłaty za zajęcia dodatkowe regulowane są bezpośrednio przez szkołę Language of Change.

Nasz placówka jest włączona do systemu rekrutacji miejsc dofinansowanych przez m.st. Warszawa. Więcej informacji na ten temat znajduje się pod linkiem: Nabór Informator (pcss.pl)