Rekrutacja i opłaty

Rekrutacja odbywa się poprzez wypełnienie formularza. Po weryfikacji wniosku, podpisaniu umowy oraz dokonaniu opłat Dziecko zostaje przyjęte do placówki.

Opłat za pobyt dzienny należy dokonywać na konto:

Niedźwiadkowo Sp. z o.o.
Numer konta: Santander 57 1090 1056 0000 0001 4749 8868

Tytuł: Imię i nazwisko Dziecka – wpisowe/czesne/opłata za zajęcia dodatkowe

Opłaty za zajęcia dodatkowe regulowane są bezpośrednio przez szkołę Quality Centre Education – Alternative Primary School 

OPŁATY

Wpisowe

Płatne przy podpisaniu umowy

3200 PLN

Wyżywienie

Płatne na podstawie obecności

23 PLN/dzień (5 posiłków)

Pakiet ADAPTACYJNY

8.00-12.00

1600 PLN/msc

Pakiet STANDARD

8.00-16-00

3200 PLN/msc

Pakiet GOLD

7.00-17-00

3500 PLN/msc

Pakiet PREMIUM

7.00-18-00

3800 PLN/msc

Składka administracyjna

Jednorazowa

600 PLN/rok

Ubezpieczenie

Jednorazowe

50 PLN/rok

W cenie czesnego:

W cenie wyżywienia: