Basis of operations

OUR PHILOSOPHY, VALUES AND METHODOLOGY

According to the motto Janusz Korczak "Tell the child that he is good and that he can" we try to give children as many opportunities as possible to discover the world on their own and to try different disciplines: scientific, linguistic or artistic. We, wanting to learn from the best and, just like the best, repeat these words to every child many times. For us, the Little Man is not with us for academic performance. It also doesn't have to be the best at all costs in any area. Instead, we want Children to grow in a sense of security and acceptance, and through experience and trying new things, they find out themselves that they can, can and want to do something, learn something. Only then does their and our work make sense and actually develops.

In our philosophy, we use various educational assumptions, including Montessorian (joining groups for part of the classes; all children know the entire teaching staff, so we have no problems with e.g. substitutions) or positive discipline (treating children as partners). We believe that the interweaving of various motives supports interdisciplinary development and does not limit.

Each Child is good, each wants to learn the world, and our role as Adults (Parents and Teachers) is to create a space for them and lead them in it. A smart work plan, routine and activities developing the seven main key competences allow for versatility and educate the ability to choose - what I want, what I like and what not and why? With us, children and parents find out!

Thanks to the cooperation with a professional private school, we are sure that educational services are of the highest quality and constitute an ideal basis for the further development of the children's language skills. We accept the standards used in schools (exactly as it is done in Western countries), which means that our pupils immediately prepare to continue their education at further stages.

Additionally, we implement a key competences support program. According to the assumptions of the functioning of the European Union, every person entering adulthood should have a range of widely developed skills (including learning, using the mother tongue and a foreign language, entrepreneurship, innovation), which are to help him during flexible adaptation to the ongoing changes. in the world. Therefore, we propose classes, among others on European integration and the science of Europe.

STRONG FOUNDATIONS:

  • Security - the overriding principle in the facility. We build them from the very beginning, we support, protect and deepen. We are convinced that only under such conditions can the Child take the next steps in its development.
  • Clear rules - we work on the basis of specific action plans, the rhythm of the day and this is also what we want to teach the pupils - it's okay simply to live better.
  • Professionalism - our team is constantly developed and trained to be able to provide children with care and support at the highest level. We take an example from Western educational systems.
  • Love for quality - continuous improvement and change is something certain for us, and at the same time still fascinating. Every, even the smallest, progress that we introduce to improve our work enjoys us exactly the same.

NATURAL TRILINGUALISM

Niedźwiadkowo works in accordance with the curricula of trilingualism Quality Centre Education – Alternative Primary School i rozwijania kompetencji kluczowych. Plany pracy powstały, bazując na wiedzy i doświadczeniu metodyków, nauczycieli oraz trenerów, pochodzących z różnych stron świata – głęboko wierzymy, że to właśnie międzynarodowe środowisko, w którym czas spędzają Maluchy sprawia, że stają się one bardziej otwarte, tolerancyjne i szybciej rozwijają się na każdej płaszczyźnie – intelektualnej, społecznej, artystycznej, ruchowej i językowej. Dzieci w ciągu dnia mają kontakt z nauczycielem mówiącym tylko w języku obcym (angielskim lub hiszpańskim) oraz w języku polskim.

Dlaczego my

WYSOKIE POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA

Pracujemy cały rok kalendarzowy z wyłączeniem świąt państwowych. Przez 12 miesięcy pracujemy zgodnie z harmonogramem, co pozwala na zachowanie rytmu – tak istotnego dla budowania bezpieczeństwa Dziecka. Nasze grupy liczą od 5 do 12 osób (w każdej grupie jest na stałe przypisany wychowawca polskojęzyczny, nauczyciel językowy oraz pomoc). Zasady przyjęte przez zachodnie placówki edukacyjne pokazują, że Dzieci najlepiej czują się w ściśle zorganizowanym rytmie dnia – to buduje ich bezpieczeństwo.

WIELE AKTYWNOŚCI

Jako zespół doświadczonych specjalistów z różnych dziedzin, doskonale zdajemy sobie sprawę, jak istotne dla prawidłowego rozwoju Najmłodszych jest branie udziału w zajęciach, które wspierają poprawny rozwój Dziecka. W naszej ofercie znajdziesz szereg takich zajęć, m.in. zajęcia językowe, ruchowe, muzyczne oraz liczne warsztaty.

WYKSZTAŁCONA KADRA

Wiemy, że Twoje Dziecko jest dla Ciebie najważniejsze, dlatego wciąż kształcimy się i szkolimy, żeby zapewnić Mu wszystko, co najlepsze. Na co dzień jesteśmy zespołem różnych narodowości i uważamy, że jest to jedno z najlepszych doświadczeń. Uczymy się od siebie nawzajem i wnosimy nową jakość – dokładnie taką, jaką sami chcielibyśmy otrzymać. Cała nasza kadra jest przeszkolona w zakresie pracy z dziećmi, pochodzącymi z różnych kręgów kulturowych.

WSPÓLNE DZIAŁANIE

Nasze Niedźwiadki często pracują w zespole. Uczą się korzystać ze swoich mocnych stron i komunikacji z innymi. Dzieci biorą udział w prowadzonych rozmowach, co z kolei przyczynia się do wyrabiania sprawności językowej oraz lepszego zrozumienia problemu. Praca w grupie daje możliwości reagowania na to, co mówią inni i wyrażania własnego zdania. Naszym zdaniem praca w zespole jest bardzo istotna podczas wdrażania Dzieci do współdziałania w społeczeństwie – w przedszkolu, jak i w życiu codziennym.