Podstawy działalności

NASZA FILOZOFIA, WARTOŚCI I METODYKA

Zgodnie z dewizą Janusza Korczaka „Mów dziecku, że jest dobre i że potrafi” staramy się dawać jak najwięcej możliwości do samodzielnego odkrywania świata Dzieciom i próbowania różnych dyscyplin: naukowych, językowych czy artystycznych. My, chcąc uczyć się od najlepszych i tak, jak najlepsi, powtarzamy te słowa wielokrotnie każdemu Maluchowi. Dla nas Mały Człowiek nie jest z nami dla wyników w nauce. Nie ma też być najlepsze za wszelką cenę w każdej dziedzinie. Chcemy za to, aby Dzieci rosły w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji, a przez doświadczenie i próbowanie nowości same przekonały się, że mogą, potrafią i chcą coś zrobić, czegoś się nauczyć. Tylko wtedy Ich i nasza praca ma sens i faktycznie rozwija.

W naszej filozofii wykorzystujemy różne założenia wychowawcze m.in. montessoriańskie (łączenie grup na część zajęć; wszystkie Dzieci znają całą kadrę nauczycielską, dzięki czemu nie mamy problemów np. z zastępstwami) czy pozytywną dyscyplinę (traktowanie Dziecka po partnersku). Wierzymy, że przeplatanie się różnych motywów wspomaga interdyscyplinarny rozwój i nie ogranicza.

Każde Dziecko jest dobre, każde chce się nauczyć świata, a naszą rolą jako Dorosłych (Rodziców i Nauczycieli) jest stworzenie mu do tego przestrzeni i prowadzenie w niej. Mądry plan pracy, rutyna oraz zajęcia rozwijające siedem głównych kompetencji kluczowych pozwalają na wszechstronność i kształcą umiejętność wyboru – czego chcę, co mi się podoba, a co nie i dlaczego? Z nami Dzieci i Rodzice dowiadują się tego!

Dzięki współpracy z profesjonalną szkołą prywatną mamy pewność, że usługi edukacyjne są najwyższej jakości oraz stanowią idealną podstawę do dalszego rozwoju umiejętności językowych Dzieci. Akceptujemy standardy stosowane w szkołach (dokładnie tak, jak odbywa się to w krajach zachodnich), co powoduje, ze nasi Podopieczni od razu przygotowują się do kontynuacji nauki na dalszych etapach.

Dodatkowo realizujemy program wspomagania kompetencji kluczowych. Zgodnie z założeniami funkcjonowania Unii Europejskiej każdy człowiek wchodzący w dorosłość powinien mieć wachlarz szeroko rozwiniętych umiejętności (m.in. uczenia się, posługiwania się językiem ojczystym i obcym, przedsiębiorczość, innowacyjność), które mają wspomóc go, podczas elastycznego dopasowania się do wciąż zachodzących zmian na świecie. W związku z tym proponujemy zajęcia m.in. z integracji europejskiej oraz nauki o Europie.

MOCNE FUNDAMENTY:

 • Bezpieczeństwo – nadrzędna zasada panująca w placówce. Budujemy je od samego początku, podtrzymujemy, chronimy i pogłębiamy. Jesteśmy przekonani, że tylko w takich warunkach Dziecko może stawiać następne kroki w swoim rozwoju.
 • Jasne zasady – pracujemy w oparciu o konkretne plany działania, rytm dnia i tego też chcemy uczyć Podopiecznych – w porządku żyje się po prostu lepiej.
 • Profesjonalizm – nasz zespół jest stale rozwijany i szkolony, aby móc dostarczyć Maluchom opiekę i wsparcie na najwyższym poziomie. Przykład czerpiemy z zachodnich systemów edukacyjnych.
 • Umiłowanie do jakości – ciągłe doskonalenie i zmiana jest dla nas czymś pewnym, a jednocześnie wciąż fascynującym. Każdy, nawet najmniejszy progres, który wprowadzamy w celu polepszenia naszej pacy cieszy nas dokładnie tak samo.

ABC ADAPTACJI FRANCUSKIEJ

 • Zdajemy sobie sprawę, że zarówno dla Dzieci, jak i dla Rodziców początek przygody ze edukacją na pierwszym poziomie stanowi ogromną zmianę. Przykładamy bardzo dużą wagę do bezpiecznej aklimatyzacji w nowym miejscu. Dlatego w Niedźwiadkowie zdecydowaliśmy o zastosowaniu adaptacji francuskiej – najbardziej popularnej właśnie we Francji, gdzie Dzieci są już pozostawiane w placówkach od 3. miesiąca życia! Wychodzimy z założenia, że aklimatyzacja powinna przebiegać sprawnie, aczkolwiek w serdecznej atmosferze.

Działamy zatem metodą następujących kroków:

 1. Zapraszamy Rodzica/Opiekuna do towarzyszeniu Dziecku przez pierwsze trzy dni. W tym czasie Maluch oswaja się z nową przestrzenią i osobami. Dorosły jest obecny w placówce, ale stopniowo zmniejsza swoje zaangażowanie w aktywności i pozwala, aby Dzieckiem zajął się ktoś inny.
  STARAMY SIĘ NIE DENERWOWAĆ I CIESZYĆ ZMIANĄ. WIERZYMY, ŻE DZIECKO SOBIE PORADZI.
 2. Budujemy zaufanie i samodzielność – także po za czasem spędzonym w placówce. Kluczowym jest rozmawianie z Maluchem w domu, stosowanie podobnych zasad. Cały czas powinniśmy pamiętać, że Mały Człowiek doskonale odczuwa emocje Rodzica i chłonie je. Dbajmy zatem o to, aby być spokojnym i nie dramatyzować.
  NIE STRASZYMY DZIECKA!
 3. Wychowawcy dają „zielone światło” Rodzicom/Opiekunom, kiedy mogą opuścić salę i poczekać w wyznaczonej przestrzeni. W przypadku kiedy Dziecko będzie tego wymagało, zostaną poproszeni o ponowne wejście. Ważne jest, aby odbywało się to w sposób naturalny, spokojny i przemyślany. Staramy się nie denerwować tym, że Maluch zostaje sam – jest pod opieką wykwalifikowanej kadry!
  SPOKOJNY RODZIC, TO SPOKOJNE DZIECKO!

Jeśli Wychowawcy widzą, że Dziecko wymaga więcej czasu na przyzwyczajenie się do nowego miejsca, otwarcie rozmawiają o tym z Rodzicem/Opiekunem i rozszerzają ilość dni, w których osoba dorosła przebywa z Maluchem.

Adaptacja francuska to wstęp do współpracy opartej na zaufaniu. Nasza oferta jest zatem skierowana do osób, które rozumieją ten proces i chcą się go podjąć.

UWAGA! W trakcie trwania roku szkolnego harmonogram adaptacji podlega skróceniu.

NATURALNA TRÓJJĘZYCZNOŚĆ

Niedźwiadkowo pracuje zgodnie z programami nauczania trójjęzyczności Quality Centre Education – Alternative Primary School i rozwijania kompetencji kluczowych. Plany pracy powstały, bazując na wiedzy i doświadczeniu metodyków, nauczycieli oraz trenerów, pochodzących z różnych stron świata – głęboko wierzymy, że to właśnie międzynarodowe środowisko, w którym czas spędzają Maluchy sprawia, że stają się one bardziej otwarte, tolerancyjne i szybciej rozwijają się na każdej płaszczyźnie – intelektualnej, społecznej, artystycznej, ruchowej i językowej.

NASZE JĘZYKI

Dzieci w ciągu dnia mają kontakt z nauczycielem mówiącym tylko w języku obcym (angielskim lub hiszpańskim) oraz w języku polskim.