Kompetencje kluczowe

Jako rodzice chcemy możliwie jak najlepiej przygotować Dzieci do radzenia sobie w stale zmieniającym się świecie. Czas dzieciństwa to często moment beztroski, ale też czas pilnej nauki i rozwoju. To właśnie w okresie żłobkowym i przedszkolnym Maluchy w wyjątkowy, a wręcz magiczny sposób przyswajają wiedzę. W Niedźwiadkowie posiadamy tę wiedzę i nie boimy się jej użyć, aby przekazać ją naszym Podopiecznym. To doskonały okres, aby zacząć przygotowywać Małych Ludzi do wejścia powolnymi kroczkami w dorosłe życie. Z pewnością będą potrzebowali różnorodnych umiejętności, dlatego już dzisiaj musimy rozpocząć proces nauki, aby wyposażyć Ich w odpowiednie kompetencje.

Wyróżniamy osiem kompetencji kluczowych, które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia.

Do kluczowych kompetencji zaliczamy:

  1. Porozumiewanie się w języku ojczystym – zdolność wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie oraz językowej interakcji w odpowiedniej i kreatywnej formie w pełnym zakresie kontekstów społecznych i kulturowych.
  2. Porozumiewanie się w językach obcych – obejmuje, oprócz głównych wymiarów umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym, mediację i rozumienie różnic kulturowych. Stopień biegłości zależy od kilku czynników oraz możliwości rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania.
  3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne – obejmują umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji, z naciskiem na proces, działanie i wiedzę. Podstawowe kompetencje naukowo-techniczne dotyczą opanowania, wykorzystywania i stosowania wiedzy oraz metod objaśniających świat przyrody. Obejmują one rozumienie zmian powodowanych przez działalność ludzką oraz odpowiedzialność poszczególnych obywateli.
  4.  Kompetencje cyfrowe/informatyczne – umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeństwa informacyjnego, a tym samym podstawowych umiejętności w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
  5. Umiejętność uczenia się – związana ze zdolnością konsekwentnego uczenia się, organizowania własnego procesu uczenia się, indywidualnie oraz w grupach, odpowiednio do własnych potrzeb, a także świadomością metod i możliwości.
  6. Kompetencje społeczne i obywatelskie – kompetencje społeczne to kompetencje osobowe, interpersonalne i międzykulturowe oraz wszelkie formy zachowań przygotowujących osoby do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Jest to związane z dobrem osobistym i społecznym. Ważne jest zrozumienie zasad postępowania i zwyczajów w różnych społeczeństwach i środowiskach, w których funkcjonują dane osoby. Kompetencje obywatelskie, a zwłaszcza znajomość pojęć i struktur społecznych i politycznych (demokracji, sprawiedliwości, równości, obywatelstwa i praw obywatelskich), przygotowują do angażowania się w aktywne i demokratyczne działania.
  7. Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość – zdolność do wcielania pomysłów w czyn. Jest to kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a także zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów. Dana osoba ma świadomość kontekstu swojej pracy i jest zdolna do wykorzystywania pojawiających się szans. Jest to podstawa do nabywania bardziej konkretnych umiejętności i wiedzy potrzebnych tym, którzy podejmują przedsięwzięcia o charakterze społecznym lub handlowym lub w nich uczestniczą. Powinno to obejmować świadomość wartości etycznych i promować dobre zarządzanie.
  8. Świadomość i ekspresja kulturowa – obejmuje docenianie znaczenia twórczego wyrażania idei, doświadczeń i emocji za pośrednictwem szeregu środków wyrazu (muzyki, sztuk teatralnych, literatury i sztuk wizualnych).

 

Czasy współczesne zmieniają oczekiwania wobec nauki, która nie powinna przygotowywać do życia w idealnym świecie, lecz kształcić młode pokolenia, które będą gotowe w wielu obszarach stawić czoła wyzwaniom jakie przyniesie ze sobą przyszłość, której nie da się przewidzieć.

W Niedźwiadkowo kształcimy przyszłe pokolenia i wspieramy w rozwoju już od najmłodszych lat.

 

Najwyższy czas wyruszyć w magiczny świat nauki razem z nami!

 

 

Przewiń do góry