400 PLN dofinansowania do czesnego
400 PLN dofinansowania do czesnego! 
 
Dofinansowanie może otrzymać każdy Rodzic, którego Dziecko uczęszcza do instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. z wyrównaniem za miesiące styczeń-luty 2022. By było to możliwe rodzic musi złożyć wniosek do ZUS w okresie 1 kwietnia – 31 maja 2022 r.
 
Jeśli wniosek zostanie złożony we wskazanym okresie, ZUS przyznając dofinansowanie, przyzna je od stycznia 2022 r. Rodzic może starać się o dofinansowanie także dla Dziecka, które dopiero rozpoczyna przygodę z tą formą opieki na takich samych zasadach.
 
Aby dowiedzieć się więcej na temat dofinansowania zapraszamy do kontaktu!
 
Przewiń do góry